Lauka dienas demonstrējumi 2 projektos 18.aprīlī Smiltenes pagastā

Dārzkopības institūts sadarbībā ar LAA rīko Lauka dienas demonstrējumu 2 projektos 18.aprīlī Smiltenes pagastā

“Ābeļu šķirņu ražība, augļu kvalitāte un darba patēriņš vainaga veidošanai uz dažādiem ābeļu potcelmiem” (LAD līguma numurs: LAD 240118/P5) ietvaros ar mērķi demonstrēt dažādu ābeļu šķirņu ražību, augļu kvalitāti un darba patēriņu vainaga veidošanā uz dažādiem ābeļu potcelmiem.

Lauka dienu apmeklējumu lūgums pieteikt līdz 15.04.2019. edgars.rubauskis@llu.lv

„Jauno, kraupja izturīgo ābeļu šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos” LAD 240118/P6 (Lote Nr. 4) ietvaros ar mērķi demonstrēt, iepazīstināt lauksaimniekus ar jaunajām, kraupja izturīgajām ābeļu šķirnēm, salīdzināt tās ar šobrīd plašāk komerciāli audzētajām šķirnēm.

Lauka dienu apmeklējumu lūgums pieteikt līdz 15.04.2019. laila.ikase@llu.lv .

Norises vieta un laiks: 18.04.2019., z/s „Kurpnieki”, Smiltenes pagasts , Smiltenes  novads

Vēcāku rakstu nav!