Lauka dienas demonstrējumu projektā 15.maijā Laidu pagastā

Dārzkopības institūts sadarbībā ar LAA rīko Lauka dienas demonstrējumu projektā 15.maijā Laidu pagastā

„Latvijā izmantoto aveņu un/vai zemeņu audzēšanas tehnoloģiju un šķirņu piemērotības izvērtējums” (LAD līguma numurs: LAD 240118/P9) ietvaros  ar mērķi praktiski demonstrēt un iepazīstināt lauksaimniekus ar aveņu un/ vai zemeņu šķirņu piemērotību dažādām audzēšanas tehnoloģijām.

Lauka dienas kontaktpersona: Valda Laugale, Dārzkopības institūta vadošā pētniece, e-pasts: valda.laugale@llu.lv  

Lauka dienas apmeklētājiem lūgums līdz 13.05.2019. pieteikties Augļkopības tehnoloģiju pārneses centra mājaslapā: http://fruittechcentre.eu/lv/ vai DI Facebook mājaslapā: https://www.facebook.com/auglkopibasinstituts/

Vēcāku rakstu nav!