Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

E-žurnāla numurs “Profesionālā DĀRZKOPĪBA Nr.12”

Ir iznācis jaunais e-žurnāla numurs “Profesionālā DĀRZKOPĪBA”: https://fruittechcentre.eu/sites/default/files/2020-08/Profesion%C4%81l%C4%81_D%C4%81rzkop%C4%ABbaNr12.pdf , šeit var atrast žurnālu gan pdf versijā, gan lapojamu, kā jebkuram žurnālam.

Šis un visi iepriekšējie žurnāla numuri skatāmi un lasāmi mājas lapas nodaļā “Publicētie izdevumi”: http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba

 

Vēcāku rakstu nav!