Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

E-žurnāls “Profesionālā DĀRZKOPĪBA” Nr. 10

Ir iznācis jaunais e-žurnāla numurs (Nr. 10)  “Profesionālā DĀRZKOPĪBA”: http://fruittechcentre.eu/sites/default/files/2019-11/X_numurs2019.pdf , šeit var atrast žurnālu gan pdf versijā, gan lapojamu, kā jebkuram žurnālam

Šis un visi iepriekšējie žurnāla numuri skatāmi un lasāmi mājas lapas nodaļā “Publicētie izdevumi”: http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba

Vēcāku rakstu nav!