Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

Lauka 25.jūlijā Ķekavas pagastā

Dārzkopības institūts sadarbībā ar LAA un SIA “Staķi” rīko Lauka dienas demonstrējumus projektā 25. jūlijā Ķekavas novadā.

„Krūmogulāju šķirņu piemērotība dažādām audzēšanas tehnoloģijām” (LAD līguma numurs: LAD 240118/P8) ietvaros ar mērķi praktiski nodemonstrēt, iepazīstināt lauksaimniekus ar krūmogulāju šķirņu piemērotību dažādām audzēšanas tehnoloģijām.

Norises vieta un laiks: SIA „Staķi”, Pulkarne  Ķekavas pagasts Ķekavas novads pulksten 12:30

Lauka dienas kontaktpersona: Sarmīte Strautiņa, Dārzkopības institūta vadošā pētniece, e-pasts: sarmite.strautina@llu.lv.

Vēcāku rakstu nav!