Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

Lauka diena Lielogu dzērveņu audzētājiem Vecumniekos

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības fakultāte sadarbībā ar Latvijas Augļkopju asociāciju un SIA “O.G.A.” rīko Lauka dienu demonstrējumu projekta „Krūmmelleņu un/vai lielogu dzērveņu riskus mazinošas tehnoloģijas purva un minerālaugsnē” (Dienesta līguma reģistrācijas numurs: LAD 240118/P10, iesnieguma Nr. 18-00-A00102-000006, 9. lote) ietvaros.

Tēma: Lielogu dzērveņu šķirņu nozīmīgākās slimības un to ierobežošanas iespējas, citu audzēšanas riksi un to ierobežošanas iespējas.

Norises vieta un laiks: 17.09.2020., SIA “O.G.A.”, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., “Vilku purvs”, pulksten 13:00. Pulcēšanās pie stādījuma

Lauka dienas kontaktpersona: Dace Siliņa, LLU Lauksaimniecības fakultātes vadošā pētniece

Lauka dienas apmeklētājiem lūgums līdz 15.09.2020. pieteikties e-pastā: dace.silina@llu.lv (norādot cilvēku skaitu).

Informāciju skatīt: www.laas.lv

Pasākuma laikā jāievēro valdības noteiktie Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi.

Lauka-diena-OGA

Vēcāku rakstu nav!