Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

Lauka dienas 16.jūlijā Kuldīgas pag.

Dārzkopības institūts sadarbībā ar LAA un z/s Lejasdārzi rīko Lauka dienas demonstrējumus projektā 16. jūlijā Kuldīgas novadā.

Demonstrējumu projektu

Latvijas apstākļiem piemērotu bumbieru, plūmju un/vai ķiršu šķirņu izdalīšana (LAD līguma nr.: LAD 240118/P7)

un 

Jauno, kraupja izturīgo ābeļu šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos”, LAD līguma numurs: LAD 240118/P6

ietvaros  ar mērķi praktiski demonstrēt un iepazīstināt lauksaimniekus ar Latvijas apstākļiem piemērotām bumbieru, plūmju un /vai ķiršu šķirnēm.

Norises vieta un laiks: z/ Lejasdārzi, Dārznieki”, Snēpeles pag., Kuldīgas nov. 16.07.2019., pulksten 10:00

Lauka dienas apmeklētājiem lūgums līdz 12.07.2018. pieteikties, spiežot uz saiti: pieteikšanās.

Programma tiks precizēta …, ir iespējamas izmaiņas.

DI informācija: http://fruittechcentre.eu/lv/events/2019-06-14/demonstrejumi-kirsiem-bumbierem-un-abelem-kurzeme

Vēcāku rakstu nav!