Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

Lauka dienas 4.septembrī Jelgavas novadā

Dārzkopības institūts sadarbībā ar LAA un z/s Gaidas, rīko Lauka dienas demonstrējumus projektā 4.septembrī Jelgavas novadā.

Tēma: plūmju šķirnes un salnu pēcietekme, skat. programmu.

Tēma: ābeļu šķirnes Zemgales reģionam, skat. programmu.

Tēma: ābeļu šķirņu un potcelmu kombinācijas Zemgales reģionā, vainaga veidošana, tehnoloģijas, skat. programmu.

Lauka dienas apmeklētājiem līdz 02.09.2019. pieteikties, spiežot uz saiti: pieteikšanās.

Vēcāku rakstu nav!