Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

Profesionālā DĀRZKOPĪBA Nr.8

Ir iznācis jaunais e-žurnāla numurs “Profesionālā DĀRZKOPĪBA”: http://fruittechcentre.eu/sites/default/files/2019-06/Profesionala_DARZKOPIBA_Nr8.pdf , šeit var atrast žurnālu gan pdf versijā, gan lapojamu, kā jebkuram žurnālam.

Šis un visi iepriekšējie žurnāla numuri skatāmi un lasāmi mājas lapas nodaļā “Publicētie izdevumi”: http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba

Vēcāku rakstu nav!