Programma “Augļi skolai”

Ir stājušies spēkā jaunie programmas “Augļi skolai” noteikumi.

LAD lapa   http://www.lad.gov.lv   (pieteikšanas nosacījumi un veidlapas)

LAD lapa, kur ir atrodami gan skolu, gan ražotāju saraksti  http://www.lad.gov.lv

Speciāli izstrādāta lapa šai programmai http://piensaugliskolai.lv

Šogad tiek iepriecināta tā daļa augļkopju, kas sadarbojas ar ēdinātājiem, jo lai ēdinātājs dabūtu atbalstu no LAD, ēdinātājs būs spiests uzrādīt dokumentu, kas apstiprinās, ka ražotājs (mūsu gadījumā augļkopis) ir saņēmis apmaksu par visu piegādāto produkciju.

Ēdinātāju asociācijas pārstāvji ZM sēdē apliecināja gatavību un vēlmi sadarboties ar ražotājiem, slēdzot līgumus par augļu un dārzeņu izdali, gadījumā, ja atbalsta pretendents ir ražotājs.

Jautājumi par pieteikšanos, par dokumentu aizpildīšanu u.tml. uzdodami LAD t. 67095000

Vēcāku rakstu nav!