Demonstrējumu projekts

2018. gadā Dārzkopības institūtā ir uzsākta demonstrējumu projekta “Jauno, kraupja izturīgo ābeļu šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos” (Līguma Nr. LAD 240118/P6) realizācija, iepirkuma “Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana”, identifikācijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA ietvarā

Projekta realizācijas laiks: 2018.-2022.g.

Demonstrējuma mērķis ir nodemonstrēt, iepazīstināt lauksaimniekus ar jaunajām, kraupja izturīgajām ābeļu šķirnēm, salīdzināt tās ar šobrīd plašāk komerciāli audzētajām šķirnēm.

Mērķa sasniegšanai piecu gadu periodā piecās zemnieku saimniecībās visā Latvijas teritorijā tiks rīkoti demonstrējumi, kur tiks pārbaudītas jaunās, perspektīvās ābeļu šķirnes, hibrīdi, salīdzinot ar ražošanas raksturam atbilstošām ražošanā plašāk līdz šim izmantotām šķirnēm. Demonstrējumos vērtēta tiks gan produktivitāte, gan augļu kvalitāte, kā arī koku veselīgums, šķirņu izturība pret kaitīgo organismu un vides apstākļu iespējamu nelabvēlīgo ietekmi. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Latvijas Augļkopju asociāciju.

Vismaz reizi gadā saimniecībās tiks organizēta lauka diena, kuras laikā būs pieejami apskatei un vērtēšanai demonstrētās ābeļu šķirnes. Demonstrējuma nobeigumā (2022. gadā) tiks organizēts publisks seminārs, kurā iepazīstinās ar demonstrējuma rezultātiem. Par demonstrējuma publicitātes pasākumiem atbildīga Latvijas augļkopju asociācija.

Vēcāku rakstu nav!