Demonstrējumu projekts

2018. gadā Dārzkopības institūtā ir uzsākta demonstrējumu projekta „Krūmogulāju šķirņu piemērotība dažādām audzēšanas tehnoloģijām” (Līguma Nr. LAD 240118/P8) realizācija, iepirkuma “Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana”, identifikācijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA ietvarā.

Demonstrējuma mērķis ir praktiski nodemonstrēt, iepazīstināt lauksaimniekus ar krūmogulāju šķirņu piemērotību dažādām audzēšanas tehnoloģijām (šķirnes, kopšanas tehnika, augu aizsardzība).

Mērķa sasniegšanai piecu gadu periodā četrās saimniecībās: SIA „Krogzeme’’ Limbažu novadā, SIA „Staķi’’ Ķekavas novadā, ZS „Ķentēni” Ogres novadā un ZS „Mucenieki” Saldus novadā, tiks ierīkoti demonstrējumi, kur tiks demonstrētas krūmogulāju šķirnes: upenēm, ērkšķogām un jāņogām. No minētajām saimniecībām divās saimniecībās upenes tiks audzētas bioloģiskajā audzēšanas sistēmā, vienā saimniecībā upenes tiks audzētas integrētajā audzēšanas sistēmā un vienā saimniecībā integrētajā audzēšanas sistēmā tiks audzētas ērkšķogas un jāņogas. Demonstrējuma metodisko plānojumu izstrādās un vadīs Dārzkopības institūta vadošā pētniece Sarmīte Strautiņa. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Latvijas Augļkopju asociāciju (LAA).

Katru gadu vismaz reizi gadā saimniecībās tiks organizēta Lauka diena, kuras laikā būs pieejami aplūkošanai demonstrējuma varianti. Demonstrējuma nobeigumā (2022. gadā) tiks organizēts publisks seminārs, kurā iepazīstinās ar demonstrējuma rezultātiem. Par demonstrējuma publicitātes pasākumiem atbildīga LAA.

Vēcāku rakstu nav!