Projekti

Demonstrējumu projekts „Latvijā izmantoto aveņu un/vai zemeņu audzēšanas tehnoloģiju un šķirņu piemērotības izvērtējums”

21. aprīlis, 2018

Dalies

Šajā gadā, februārī, Dārzkopības institūtā ir uzsākta demonstrējumu projekta „Latvijā izmantoto aveņu un/vai zemeņu audzēšanas tehnoloģiju un šķirņu piemērotības izvērtējums” (LAD līguma numurs: LAD 240118/P9) realizācija. Projekts notiek iepirkuma “Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana” (identifikācijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA) ietvaros.

Projekta realizācijas laiks: 2018.-2022.g.

Demonstrējuma mērķis ir praktiski nodemonstrēt, iepazīstināt lauksaimniekus ar aveņu un/ vai zemeņu šķirņu piemērotību dažādām audzēšanas tehnoloģijām.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Latvijas Augļkopju asociāciju. Demonstrējumi tiks ierīkoti 6 saimniecībās dažādos Latvijas reģionos. Katrā saimniecībā, tiks ierīkots savs demonstrējuma objekts. Plānotie demonstrējumu objekti: šķirņu izvērtējums zemenēm, audzējot tās plēves seguma siltumnīcā – IK ‘’Migl Dārzi’’ (Kuldīgas nov.); šķirņu izvērtējums zemenēm, audzēšanā izmantojot augstos plēves tuneļus – SIA ‘’Lepšas’’ (Rundāles nov.); šķirņu izvērtējumu zemenēm, audzējot tās atklātā lauka apstākļos intensīvā audzēšanas tehnoloģijā – SIA ‘’Lubeco’’ (Talsu nov.); šķirņu izvērtējums avenēm, audzējot tās atklātā lauka apstākļos bioloģiskajā audzēšanas sistēmā – SIA ‘’Staķi’’ (Ķekavas nov.); šķirņu izvērtējums avenēm, audzējot tās atklātā lauka apstākļos integrētajā audzēšanas sistēmā – SIA ‘’Berry Tours’’ (Apes nov.); šķirņu izvērtējums avenēm, audzēšanā izmantojot augstos plēves tuneļus – SIA ‘’Skoru Dārzi’’ (Tukuma nov.).

Demonstrējuma metodisko plānojumu izstrādās un vadīs Dārzkopības institūta vadošā pētniece Valda Laugale un pētniece Ieva Kalniņa. Demonstrējuma publicitātes pasākumus nodrošinās Latvijas Augļkopju asociācija. Katrā saimniecībā reizi gadā tiks organizēta Lauka diena, iepazīstinot ar demonstrējumu objektiem. Demonstrējuma nobeigumā (2022. gadā) tiks organizēts publisks seminārs, apkopojot demonstrējumu rezultātus.