Demonstrējumu projekts

2018. gadā Dārzkopības institūtā ir uzsākta demonstrējumu projekta “Latvijas apstākļiem piemērotu bumbieru, plūmju un/vai ķiršu šķirņu izdalīšana” (LAD līguma numurs: LAD 240118/P7)realizācija. Projekts notiek iepirkuma “Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana” (identifikācijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA) ietvaros.

Projekta realizācijas laiks: 2018.-2022.g.

Demonstrējuma mērķis ir demonstrēt jaunas, maz audzētas bumbieru, plūmju un ķiršu šķirnes, salīdzinot tās ar izplatītām un labi pazīstamām šķirnēm.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Latvijas Augļkopju asociāciju. Demonstrējumi tiks ierīkoti 5 saimniecībās dažādos Latvijas reģionos. ZS “Lejasdārzi” (Kuldīgas novadā) un ZS “Ķirši” (Rēzeknes novadā) demonstrēs bumbieru un ķiršu šķirnes, ZS “Gaidas” (Jelgavas novadā) – plūmju un ķiršu šķirnes, ZS “Vīksnas-1” (Kandavas novadā) un ZS “Sprogas” (Alūksnes novadā) – plūmju šķirnes. Dārzkopības institūta vadošās pētnieces Daina Feldmane un Ilze Grāvīte, pētnieces Baiba Lāce un Dzintra Dēķena izstrādās demonstrējuma metodiku un piedalīsies demonstrējuma īstenošanā. Latvijas Augļkopju asociācija nodrošinās demonstrējuma publicitātes pasākumus.

Katrā saimniecībā reizi gadā organizēs Lauka dienu, iepazīstinot ar audzētāju pieredzi un bumbieru, plūmju un ķiršu šķirņu īpatnībām dažādos Latvijas reģionos. Demonstrējuma nobeigumā (2022. gadā) tiks organizēts publisks seminārs, apkopojot demonstrējumu rezultātus.

Vēcāku rakstu nav!