Demonstrējumu projekts Krūmmellenēm un lielogu dzērvenēm

Demonstrējuma ierīkošana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. (Iepirkuma identifikācijas Nr: ZM/2017/4_ELFLA)

Demonstrējums: “Krūmmelleņu un / vai lielogu dzērveņu riskus mazinošas audzēšanas tehnoloģijas purva un minerālaugsnēs” (LAD līguma numurs: LAD 240118/P10)

Demonstrējuma mērķis: salīdzināt augu aizsardzības shēmas nozīmīgāko lielogu dzērveņu un krūmmelleņu slimību ierobežošanā, izmantojot gan ķīmiskos, gan bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus, tādējādi samazinot audzēšanas riskus (ražas zudumus)

Projekta Nr. 18-00-A00102-000006

Projekta īstenošanas laiks un vieta: 2018. – 2021. gads, SIA “Berry Tours”, Apes nov., Gaujienas pag., “Kalna purvs” (lielogu dzērvenes, krūmmellenes), SIA “Arosa-R”, Līvbērzes pag., Jelgavas nov. “Kaigu purvs” (krūmmellenes), SIA “O.G.A.”, Vecumnieku nov., “Vilku purvs” (lielogu dzērvenes).

Projekta īstenotājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības fakultāte

Atbalstītāji: SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs, Latvijas Augļkopju asociācija

Vēcāku rakstu nav!