Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

Demonstrējumu projekts Krūmmellenēm un lielogu dzērvenēm

Demonstrējuma ierīkošana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. (Iepirkuma identifikācijas Nr: ZM/2017/4_ELFLA)

Demonstrējums: “Krūmmelleņu un / vai lielogu dzērveņu riskus mazinošas audzēšanas tehnoloģijas purva un minerālaugsnēs” (LAD līguma numurs: LAD 240118/P10)

Demonstrējuma mērķis: salīdzināt augu aizsardzības shēmas nozīmīgāko lielogu dzērveņu un krūmmelleņu slimību ierobežošanā, izmantojot gan ķīmiskos, gan bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus, tādējādi samazinot audzēšanas riskus (ražas zudumus)

Projekta Nr. 18-00-A00102-000006

Projekta īstenošanas laiks un vieta: 2018. – 2021. gads, SIA “Berry Tours”, Apes nov., Gaujienas pag., “Kalna purvs” (lielogu dzērvenes, krūmmellenes), SIA “Arosa-R”, Līvbērzes pag., Jelgavas nov. “Kaigu purvs” (krūmmellenes), SIA “O.G.A.”, Vecumnieku nov., “Vilku purvs” (lielogu dzērvenes).

Projekta īstenotājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības fakultāte

Atbalstītāji: SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs, Latvijas Augļkopju asociācija

Vēcāku rakstu nav!