Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

Projekti

Demonstrējumu projekts

7. februāris, 2020

2018. gadā Dārzkopības institūtā ir uzsākta demonstrējumu projekta „Krūmogulāju šķirņu piemērotība dažādām audzēšanas tehnoloģijām” (Līguma Nr. LAD 240118/P8) realizācija, iepirkuma “Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana”, identifikācijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA ietvarā. Demonstrējuma mērķis ir praktiski nodemonstrēt, iepazīstināt lauksaimniekus ar krūmogulāju šķirņu piemērotību dažādām audzēšanas tehnoloģijām (šķirnes, kopšanas tehnika, augu aizsardzība). Mērķa sasniegšanai piecu gadu periodā četrās saimniecībās: SIA „Krogzeme’’ Limbažu novadā, SIA „Staķi’’ Ķekavas novadā, ZS „Ķentēni” Ogres novadā un ZS „Mucenieki” Saldus novadā, tiks ierīkoti demonstrējumi, kur tiks…

Vēcāku rakstu nav!