Categories
Dažādi

Zinātniski praktiskā konference “Līdzsvarota lauksaimniecība 2021”

Aicinām visu lauksaimniecības zinātnisko iestāžu kolēģus, Zemkopības ministrijas speciālistus, konsultāciju dienesta darbiniekus, lauksaimnieku biedrības, uzņēmumu vadītājus, pakalpojumu sniedzējus un topošos lauksaimniecības speciālistus.

Konferences mērķis: popularizēt jaunākās zinātnes atziņas un praktisko pieredzi laukkopības, dārzkopības un lopkopības nozarēs.

Konferences norises laiks: 2021. gadā no 25. līdz 26. februārim

Reģistrācija dalībai konferencē un dalības maksa:

  • pieteikšanās /  reģistrācija dalībai konferencē:līdz 29.01.2021.
  • rakstu kopsavilkuma iesniegšana: līdz 15.01.2021.
  • rakstu iesniegšana: līdz 25.02.2020.
  • līdz 10.02.2021. – EUR 40.00 (maksā iekļauta dalība konferencē, konferences Tēžu krājums, kopsavilkuma un raksta publicēšana)
  • pēc 10.02.2021. – EUR 45.00 (maksā iekļauta dalība konferencē, konferences Tēžu krājums, kopsavilkuma un raksta publicēšana)

Dalība konferencē kā klausītājam – bez dalības maksas (detalizēta informācija tiks publicēta neilgi pirms konferences norises dienas)

Vairāk informācijas LLU interneta vietnē