Kategorijas
Dažādi

Dārzkopības konferences 2021 materiāli

Pieejami daži no dārzkopības konferences materiāliem

  • Ābeļu šķirņu ražība, augļu kvalitāte un darba patēriņš vainaga veidošanā uz dažādiem ābeļu potcelmiem
  • Jauno, kraupja izturīgo ābeļu šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos
  • Latvijas apstākļiem piemērotu bumbieru, plūmju un/vai ķiršu šķirņu izdalīšana
  • Krūmogulāju šķirņu piemērotība dažādām audzēšanas tehnoloģijām
  • Latvijā izmantoto aveņu un/vai zemeņu audzēšanas tehnoloģiju un šķirņu piemērotības izvērtējums
  • Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde
  • Ābeļu un aveņu selekcijas materiāla novērtēšanas programma integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai
  • Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana

Šādi izskatīsies attēlu komplekts par EUR 5.90 no Dobeles DI izmēģinājumu lauka

Dabīgais skats, 2024.g.30.jūn

Veģetācijas indekss EVI, 2024.g.30.jūn

Veģetācijas indekss EVI, 2024.g.30.jūn