Kategorijas
Dažādi

Rakstu krājums “Līdzsvarota lauksaimniecība”

ES zaļā kursa ietvaros iznācis zinātnisko rakstu krājums “LĪDZSVAROTA LAUKSAIMNIECĪBA”