Sabiedriskā apspriešana grozījumiem MK noteikumos Nr.776 pasākumā Ieguldījumi materiālajos aktīvos

27. maijs, 2022

TAP portālā publiskai apspriešanai ir pieejams Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā”” (turpmāk – Noteikumu projekts) (22-TA-1709) https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations/db2361a0-4837-4eb4-8672-963b77139762 Aicinām priekšlikumus par noteikumu projektu iesniegt TAP portālā līdz 9.jūnijam. Noteikumu projekta galvenais mērķis – precizēt MKN 776 ietvertās valsts atbalsta normas, jo atbalstu…

Vēcāku rakstu nav!