Apmācības 2023.gadā

30. janvāra, 2023

2023. gadā LAA rīkos mācību kursu ” Klimata pārmaiņu un Eiropas Zaļā kursa ietekme uz integrēto augļkopību Latvijā (t.sk. augu aizsardzības līdzekļu izmantošana, kooperācijas iespējas, viedā un videi draudzīgā saimniekošana)”. Kursi ietver 32 stundu (45.min stunda) lekcijas un praktiskās nodarbības, tai skaitā praksi ārpus Latvijas. Vairāk informācija sekos. Potenciālie dalībnieki šobrīd var pieteikties, uzrakstot brīvas formas pieteikumu uz e-pastu laas@laas.lv.

Vēcāku rakstu nav!