Apmācības augļkopībā 2019

Apmācības augļkopībā 2019

6. marts, 2019

Dalies

Šogad notiks apmācības kursā: Videi draudzīga augļkopība pieredzējušiem augļkopjiem (t.sk. darba drošība, dārzu sistēmas un kopšanas iespējas, tehnikas un tehnoloģijas, smidzinātāju pielietojums un jaunākās atziņas augu aizsardzībā, tirgus tendences) Apmācības paredzētas pārsvarā augļkopjiem ar pieredzi. Kursos tiks padziļināti apskatīti jaunumi dārzu kopšanas tehnikā un tehnoloģijās, jaunākas atziņas augu aizsardzībā, tirgus tendences un citi augļkopjiem šobrīd aktuāli temati. Apmācību laikā akcents tiks likts uz praktiskajām nodarbībām. Paredzēts vairāku dienu prakses brauciens uz ārzemēm.

!!Aktuālais pasākumu grafiks tiks publicēts aptuveni mēnesi pirms kursu sākšanās

Pieteikšanās mācībām ir noslēgusies. Grupas ir nokomplektētas.

Visa aktuālā informācija par apmācībām, piemēram, nodarbību grafiks tiks izvietota šeit

Vispārēja informācija

Apmācību kopējais ilgums 40 stundas

Apmācību dalībniekiem apmācība, ieskaitot praktiskos darbus un arī prakses braucienu uz ārzemēm ir BEZ MAKSAS, izņemot personīgos izdevumus

Apmācības paredzētas pēc sekojoša plāna (precīza informacija par laikiem un norises vietu tiks sniegta aptuveni mēnesi pirms kursu sākuma) : – Maijs – 1 diena; – Jūnijs -Jūlijs 1 diena; – Oktobrī – aptuveni 5 dienu prakses brauciens uz tuvējām ārzemēm;

Katra apmācību diena ilgs aptuveni 8 stundas, ieskaitot pusdienas un/vai kafijas pauzes. Ēdināšana tiks nodrošināta uz vietas, vai kursu norises tuvumā

Lekcijas tiks organizētas pēc iespējas katrā no 5 Latvijas plānošanas reģioniem – t.i. Kurzemē, Zemgalē, Pierīgā, Vidzemē un Latgalē. Arī praktiskie darbi pēc iespējas tiks organizēti katrā reģionā, tomēr ņemot vēra to, ka var nebūt iespējams atrast piemērotas praktisko darbu vietas visos reģionos, tad praktiskie darbi notiks vietās, kur būs atbilstoša demonstrāciju saimniecība vai attiecīga tehnika.

Pieteikšanās

Lai arī programma paredzēta vienāda visos reģionos, piesakoties jānorāda kurā no reģioniem – t.i. Kurzemē, Zemgalē, Pierīgā, Vidzemē vai Latgalē dalībnieks vēlētos mācīties. Tas nepieciešams, lai izvēlētos piemērotāko kursu norises vietu. Vēlamais reģions jānorāda anketā.

Lai pieteiktos kursiem ir jāaizpilda dalības anketa, to var lejupielādēt šeit (docx vai pdf):

 

Anketa jāiesniedz Augļkopju asociācijas birojā. Anketu var iesniegt ieskanētā veidā sūtot uz laas@laas.lv vai sūtīt pa pastu uz biroju Rīga, Raņķa dambis 31, LV-1048. Ja sūta pa pastu vēlams par to paziņot LAA birojam, gadījumam ja vēstule noklīst. Ja anketu sūta ieskanētu, tad uz apmācībām jāpaņem līdzi oriģināls, jo pirms kursu beigšanas apliecības saņemšanas būs nepieciešams iesniegt oriģinālu Lauku Atbalsta dienestā. Neskaidrību gadījumā informācija pa tel. 29212475

Kas var pieteikties kursiem?

Pieteikties var lauku saimniecību pārstāvji, vai personas, kurām pieder lauksaimniecības zeme vai zeme ir nomā. Automātiski apmācību var iziet uzņēmumu valdes locekļi, īpašnieki , prokūristi – tas ir tie ko LAD redz publiskajos reģistros. Ja uzņēmums sūta mācīties savu darbinieku, tad ir jābūt līgumam par darba attiecībām un pilnvarai. Ja zemnieku saimniecība kur piemēram īpašnieks ir viens no laulātajiem, bet otrs tur nav oficiāli nodarbināts un grib sūtīt apmācībās oficiāli nenodarbināto, tad zemnieku saimniecības tā drīkst darīt, bet jābūt izziņai no īpašnieka , ka sieva/vīrs vai cits radinieks ir iesaistīts saimniecības darbībā.

Oficiālais formulējums saskaņā ar MK noteikumiem Nr.705 skan tā – “Pieteikties var juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē, lauksaimniecības zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji.”

Papildus prasības – Ja uzņēmums nodarbojas gan ar lauksaimniecību gan ne-lauksaimniecību, tad darbībai jābūt nošķirtai. – Uzņēmums nedrīkst būt maksātnespējas procesā vai tam nedrīkst būt noteikta tiesiska aizsardzība.

Sīkāk var lasīt MK noteikumi Nr.705

Svarīgi !! Lai saņemtu apliecību par izieto apmācību ir jāpiedalās vismaz 75% apmācību laika.

Tā kā dalībnieku skaits ir ierobežots, priekšroka tiks dota Latvijas Augļkopju asociācijas biediem.