Atbalsts sala radīto zaudējumu segšanai

Atbalsts sala radīto zaudējumu segšanai

9. novembris, 2023

Dalies

10. novembrī stāsies spēkā 2023. gada 7.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.641 “Eiropas Savienības ārkārtas atbalsta piešķiršanas noteikumi lauksaimniekiem augļu un ogu, piena un gaļas liellopu, aitu, kazu un zirgu audzēšanas nozarē”, un atbalsta pretendenti augļkopības un lopkopības nozarēs var iesniegt atbalsta iesniegumus LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

ZM vērš augļkopju un ogu audzētāju uzmanību: lai pieteiktos atbalstam, augļkopjiem un ogu audzētājiem 10 dienu laikā pēc noteikumu stāšanās spēkā jāiesniedz LAD atbalsta iesniegums.

Atbalsta pretendenti lopkopībā atbalsta iesniegumus iesniedz LAD līdz 2023. gada 1. decembrim.

Saite uz noteikumiem: https://likumi.lv/ta/id/347223-eiropas-savienibas-arkartas-atbalsta-pieskirsanas-noteikumi-lauksaimniekiem-auglu-un-ogu-piena-un-galas-liellopu-aitu-kazu