Dziļi skumstam, zaudējot Aivaru Lasi, skolotāju, daiļdārznieku un grāmatu autoru.

Dziļi skumstam, zaudējot Aivaru Lasi, skolotāju, daiļdārznieku un grāmatu autoru.

3. janvāris, 2022

Dalies


Dziļās sērās skumstam, ka skolotājs Aivars Lasis – izcilais dendroloģijas, apstādījumu ierīkošanas un kopšanas, apstādījumu projektēšanas un meža parku saimniecības pasniedzējs, daiļdārznieks, vairāku grāmatu autors – devies Mūžībā.
Bulduru Dārzkopības vidusskolā Aivars Lasis strādāja 60 gadus, kopš 1951. gadā Buldurus beidza ar izcilību un palika strādāt par laborantu, vēlāk bija arī mācību pārzinis un direktors, bet pāri visam — Skolotājs. Personība, kas mācīja ne tikai dārzus veidot, bet arī dvēseli kopt un dzīvi dzīvot, dziedot, fotografējot, skolas tradīcijas nododot tālāk un glabājot, veidojot arī skolas muzeju. Viņš bija viens no Latvijas ievērojamākajiem dendrologiem, Latvijas Dendrologu biedrības Goda biedrs. Aivars Lasis bija Izglītības darba teicamnieks (1960), Nopelniem bagātais skolotājs (1985), apbalvots ar Andreja Zeidaka medaļu (1992), Jāņa Pāvila II piemiņas medaļu (1993), Triju Zvaigžņu ordeni (1997), Zemkopības ministrijas medaļu “Par centību” (2000), Barikāžu piemiņas zīmi (2004). Paralēli darbam neklātienē pabeidza Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mežsaimniecības fakultāti un ieguva pedagoģijas maģistra grādu. Viņš veidoja apstādījumus Aglonas bazilikai, Priekules un Lestenes kapiem. Sarakstījis grāmatas: “Ainavu un dārza veidošana”, “Mazdārziņu apstādījumi” un “Kapu apstādījumi”. 2010. gadā tika atzīts par Jūrmalas pilsētas Gada cilvēku. Pētera Dindoņa balvu “Par mūža ieguldījumu” ieguva 2015. gadā. 2020. gada 11. novembrī Latvijas Ordeņu brālības Dome lēma piešķirt Aivaram Lasim Goda biedra nosaukumu par īpašiem nopelniem biedrības „Latvijas Ordeņu brālība” darbā, nozīmīgu intelektuālo ieguldījumu Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanā. Ilgus gadus Skolotājs dziedāja vīru ansamblī “Arājs” un korī “Burinieks”. Arī svinot savu 90 gadu jubileju, Skolotājs, kā vienmēr, uzsāka savas iemīļotās dziesmas, kavējās atmiņās, stāstot par piedzīvoto, mudinot būt vērīgiem dzīvē un dāvājot savu mīlestību. Skolas simtgadīgā parka veidošanā ņemti vērā Aivara Laša ieteikumi, par katru koku un krūmu viņam bija savs stāsts. Ar stiprām saknēm dzimtajā zemē turoties un galotnēm debesīs veroties, parkā augošie koki mums atgādinās par Skolotāju, kurš ar savu dzīvi un darbu mums mācīja to pašu – mīlēt Latviju, būt krietniem, godprātīgi strādāt, turēt cieņā un godā saņemto mantojumu – skolu, skaisti kopt vidi un vēl daiļāk savu dvēseli.

Atvadīšanās notiks 06.01.2022. pulksten 12:00 Jūrmalā Bulduru baznīcā