Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 76 “Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi”

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 76 “Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi”

16. janvāris, 2023

Dalies

Ir izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 76 “Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi“.

Tiesību akta lietas ID TAP

22-TA-3286

Tiesību akta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 76 “Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi”

Ar grozījumiem tiek pārņemtas Komisijas Īstenošanas 2022.gada 12.decembra Direktīvas (ES) 2022/2438, ar ko attiecībā uz Savienības reglamentētajiem nekarantīnas kaitīgajiem organismiem uz dekoratīvo augu pavairošanas materiāla, augļaugu pavairošanas materiāla un uz augļu ražošanai paredzētiem augļaugiem groza Direktīvu 93/49/EEK un Īstenošanas direktīvu 2014/98/ES prasības. Noteikumi papildināti ar Savienības reglamentēto nekarantīnas organismu Phytophthora ramorum (izolāti, kas sastopami ES) Werres, De Cock & Man in‘t Veld, nosakot arī riska pārvaldības pasākumus šim organismam, no noteikumiem svītrots – Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al., jo šis organisms iekļauts karantīnas organismu sarakstā, un pārskatīti riska pārvaldības pasākumi pret kaitīgajiem organismiem Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider un Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Priekšlikumus sūtīt līdz 26.janvārim uz e-pastu: laura.berzina@zm.gov.lv

Ja priekšlikumu vai iebildumus nebūs, projekts tiks virzīts tālāk.