Grozījumi programmā “Skolas auglis”

Grozījumi programmā “Skolas auglis”

15. novembris, 2022

Dalies

14. novembrī attālināti norisinājās sapulce, kas bija veltīta Skolas auglis programmas izmaiņām. Sapulcē augļkopības nozari pārstāvēja LAA valdes locekle Dace Drošprāte, LAA valdes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Zilvers un LAA biroja vadītāja Renāte Kajaka.

Noteikumos tiek svītroti atsevišķi punkti, tos aizstājot ar citiem. Plānots arī palielināt atbalsta likmi (skat. pielikums Nr. 5). Sapulces laikā tika lemts, ka augļkopībai jaunā likme stātos spēkā ar 2023. gada 1. janvāri.

Savukārt, nākamgad varētu būt mainīga atbalsta likme, kas būtu atkarīga no reālās situācijas tirgū. Tomēr arī mainīga likme nevarēs nokrist zem konkrēta cipara. Par šo vēl notiks vairākas diskusijas.

Par izmaiņām un jaunām likmēm varētu būt zināms novembra beigās, jo tikai šonedēļ ZM dodas uz FM ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu.

  • Grozījumi izstrādāti ar pieņēmumu, ka programmai tiek piešķirts papildu finansējums nepieciešamajā apmērā. Šādā gadījumā sekmīgi var darboties gan piena mainīgās likmes, gan augļu un dārzeņu palielinātās likmes, jo apgādes tiesības pretendentiem tiks palielinātas, un līdz ar to arī nebūs jāsaīsina izdales periods un apgādes tiesību pārsnieguma risks faktiski būs minimāls. Tieši pretēji, šādā gadījumā būs iespēja produktus dalīt ievērojami ilgāk;
  • Gadījumā, ja programmai tomēr netiek piešķirts papildu finansējums, piedāvātais likmju palielinājums būs jāsedz no esošā budžeta un pašreizējo apgādes tiesību ietvaros. Tādējādi būtiski saīsināsies produktu izdales periods un pieaug risks pārsniegt apgādes tiesības.

Kopsavilkums par ZM priekšlikumiem:

  1. Attiecībā uz augļiem un dārzeņiem:
  • Noteikumu 5. pielikums (atsevišķs fails) – tiek paaugstinātas fiksētās (nemainīgās) atbalsta likmes. Augļiem un dārzeņiem netiek paredzēta mainīga atbalsta likme!;
  1. Attiecībā uz atbalstu kopumā (gan pienam, gan augļiem un dārzeņiem)
  • 29. punkts – paredzam iespēju, ka produktus var dalīt arī 2 reizes nedēļā (šeit atkarībā no situācijas ar budžetu iespējams vēl diskutēt par izdales biežumu); izdales biežumu nosaka atbalsta pretendents.
  • 371. punkts (jauns) – jauns – paredzot, ka pēc mācību gada beigām, ja budžetā ir vismaz minimāls atlikums, LAD proporcionāli sadala pārpalikušo finansējumu starp tiem pretendentiem, kas būs pārsnieguši savas apgādes tiesības (ņemot vērā, ka likmju pārskatīšana tiek veikta jau pēc izdales perioda sākuma, paredzam, ka šāda situācija var veidoties atsevišķiem pretendentiem).
  • 66. punkts – tiek svītrots, kā pārejas nosacījums ar pagaidu atbalsta likmēm.
  • 67. punkts (jauns) – pie nosacījuma, ja programmai tiek piešķirts papildu finansējums, – tad, lai mazinātu apgādes tiesību pārsniegšanas risku, LAD palielinās visiem atbalsta pretendentiem apgādes tiesības papildus finansējuma ietvaros;
  • 68. punkts – tiek svītrotas pagaidu likmes 2022/2023 mācību gadam (jo jaunās likmes tiek iegrozītas 5. pielikumā) un šobrīd 66. punktā tiek ietverts nosacījums, ka visus jaunos grozījumus piemēros par piegādēm jau no oktobra.