LAD no oktobra vidus izmaksās vienotā platību maksājuma avansu

LAD no oktobra vidus izmaksās vienotā platību maksājuma avansu

16. septembris, 2022

Dalies

No šā gada 16. oktobra LAD pakāpeniski uzsāks izmaksāt vienotā platību maksājuma (VPM) un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansus. VPM avanss tiks izmaksāts 70 procentu apmērā no noteiktās likmes. Bioloģiskās lauksaimniecības avansa maksājums ir 85 procentu apmērā.  Par VPM un citu maksājumu provizoriskajām likmēm informācija pieejama dienesta mājaslapā izvēlnē “Platību maksājumi”.  Pārējie platību maksājumi tiks izmaksāti sākot no 1. decembra.  LAD atgādina, ka tiem lauksaimniekiem, kuri vasarā ir saņēmuši VPM avansa maksājumu kā īstermiņa aizdevumu, no aprēķinātās kopējās atbalsta summas vispirms tiks ieturēts izmaksātais aizdevums.