LOSP Dārzkopības grupas izbraukuma sēde Bulduru tehnikumā

LOSP Dārzkopības grupas izbraukuma sēde Bulduru tehnikumā

3. maijs, 2023

Dalies

26. aprīlī,  norisinājās LOSP Dārzkopības grupas izbraukuma sēde Bulduru tehnikumā. No LAA puses sēdē piedalījās valdes priekšsēdētājā Māra Rudzāte, valdes loceklis Ričards Ivanovs un biroja vadītāja Renāte Kajaka. Darba kārtībā bija skolas materiāli tehniskās bāzes izvērtējums, 5. līmeņa profesionālā dārzkopja profesijas apgūšanas iespējas. Par šādām 5. līmeņa profesionālā dārzkopja profesijas apgūšanas iespējām runā arī Malnavas koledža, kuru LAA valdes priekšsēdētāja LOSP Dārzkopības grupas izbraukuma sēdes ietvaros apmeklēja 18. aprīlī.

Pēc Bulduru tehnikuma apmeklējuma jāsecina, ka tehniskās un mācībspēku iespējas ir vērā ņemamas. Zinības un prasmes studenti apgūst ne tikai mācību klasēs un praktiskajās nodarbībās laukā, bet arī laboratorijās. Materiāli tehniskā bāze skolai ir iespaidīga un tā turpina attīstīties, savukārt mācībspēks ir zinošs ar ilggadīgu praktisku pieredzi dārzkopībā un pētniecībā. Bulduru tehnikumam ir pieejamas tādas zinātniskās iekārtas, kādas nav citviet Latvijā. Kopumā izglītību Bulduru tehnikums spēj piedāvāt augstā līmenī, ikvienam interesentam apgūt dārzkopību, šeit būtu daudz iespēju. Nozaru ekspertu padome (NEP) uzskata, ka 3. un 4. profesionālais līmenis būtu apgūstams arī Latvijas reģionos, toties 5. profesionālais līmenis dārzkopībā ir tā izglītība, kas būtu jāapgūst centralizēti (kur ir vislabākais materiāli tehniskais nodrošinājums), savukārt nozares (dārzkopības) pārstāvju viedoklis dalās – vieni piekrīt NEP viedoklim, citi uzskata, ka arī Malnavā varētu apmācīt 5. līmeņa dārzkopības speciālistus. Maijā tiek plānota LOSP Dārzkopības grupas izbraukuma sēde Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā.