Par pārejas perioda noteikumiem un investīciju programmu noteikumu saskaņošanu

Par pārejas perioda noteikumiem un investīciju programmu noteikumu saskaņošanu

20. augusts, 2021

Dalies

Š.g. 19.augustā, tiešsaistē norisinājās ZM diskusija par Ministru kabineta pārejas perioda noteikumi investīciju programmu noteikumu saskaņošanu. Šajā sanāksmē no LAA piedalījās Māra Rudzāte, Gundega Sauškina un Renāte Kajaka.

Punkti, kas skar augļkopības nozari, tāpat kā citi skatītie jautājumi, izpelnījās dažādus komentārus, tomēr visumā sēdes rezultāti jāvērtē pozitīvi.

Kopumā tika atbalstīts, ka projektu atlases kritērijos pasākuma ,,Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā ,,Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”” tiks ņemts vērā ne tikai iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, bet arī nodarbināto sezonas laukstrādnieku skaits uz ha, jo īpašais nodokļa režīms, iespējams varētu radīt grūtības iegūt nepieciešamos punktus salīdzinot ar saimniecībām ar augstu mehanizācijas pakāpi un nelielu strādnieku skaitu.

Konceptuāli tika atbalstīta specifiskās traktortehnikas iegāde augļkopības nozarē 100 000 Eur vienam pretendentam, visā periodā ar atbalsta intensitāti 40%.

Tāpat LAA lūdza atbalstā iekļaut arī laistīšanas sistēmas, pret salnu un pret krusas aizsardzības sistēmas dārzkopībā un tām piemērot  kopējo  atbalsta intensitāti  70%.

Tuvāko nedēļu laikā tiek plānotas vēl atsevišķas sanāksmes, kur LAA centīsies panākt, ka sezonas laukstrādnieka programmas dalībniekiem tiks papildus piešķirti 5 punkti.

Šobrīd ZM plāno līdz augusta beigām visu saskaņot un vienoties ar Tieslietu un Finanšu ministrijām, septembra vidū plānots apstiprināt valdībā, savukārt novembrī jau varētu sākties projektu iesniegšana.