Par VSAOI minimālo iemaksu sezonas laukstrādniekiem

Par VSAOI minimālo iemaksu sezonas laukstrādniekiem

9. jūlijs, 2021

Dalies

Ņemot vērā, ka VID ir paspējis pabiedēt atsevišķus LAA biedrus par nodokļu izmaiņām,  ZM informē:

Likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 20.4 panta sestā daļa nosaka, ka šajā pantā noteikto minimālo obligāto iemaksu objektu nepiemēro sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājam, iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka.

Tas nozīmē, ka uz sezonas laukstrādniekiem to nepiemēro.