Rokasgrāmata dzērveņu un krūmmelleņu audzētājiem

Rokasgrāmata dzērveņu un krūmmelleņu audzētājiem

7. jūnijs, 2022

Dalies

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības fakultāte laika posmā 2018. – 2021. gads realizējusi Latvijas Lauku attīstības programmas pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” projektu “Krūmmelleņu un / vai lielogu dzērveņu riskus mazinošas audzēšanas tehnoloģijas purva un minerālaugsnēs” (LAD līguma numurs: LAD 240118/P10).

Rezultātā izvērtēta izvēlēto augu aizsardzības shēmu efektivitāte un sagatavota kabatas formāta rokasgrāmata drukātā veidā (elektroniskā veidā pieejama šeit), kas Latvijā publicēta pirmo reizi.
Vairāk informācijas šeit.