Ziņojuma projekts par ES Taksonomijas tehniskās izvērtēšanas kritērijiem

Ziņojuma projekts par ES Taksonomijas tehniskās izvērtēšanas kritērijiem

4. oktobris, 2021

Dalies

Šī gada 3.  augustā ir publicēts ziņojuma projekts par provizoriskiem ieteikumiem attiecībā uz ES Taksonomijas tehniskās izvērtēšanas kritērijiem (Platform on Sustainable Finance on preliminary recommendations for technical screening criteria for the EU taxonomy. Ziņojuma projekts, un tā pielikums (Annex) ir atrodams: Call for feedback by the Platform on Sustainable Finance on preliminary recommendations for technical screening criteria for the EU taxonomy | European Commission (europa.eu)