Latvijas Augļkopju asociācijas izsludina pieteikšanos apmācībām augļkopībā 2021.gadā.

2021.gadā tiks mācīti sekojoši kursi :

• 1.1. Integrētās augļkopības iespējas Latvijā mainīgā klimata apstākļos (t.sk. ekoloģisko faktoru ietekme un regulēšanas iespējas augļaugu audzēšanā, mēslošana augļkopībā, vides risku samazinošas tehnoloģijas, konkurētspēja globālajā tirgū) (iesācējiem)

• 1.2. Bioloģisko paņēmienu izmantošana un globālo klimata izmaiņu radīto vides risku samazinošas tehnoloģijas integrētajā augļkopībā (t.sk. jaunākās metodes un tehnoloģijas inovācijas konkurētspējas palielināšanai globālajā tirgū) (pieredzējušiem audzētājiem)

Vispārēja informācija

✔ Apmācību kopējais ilgums – 24 stundas katram kursam

✔ Apmācību dalībniekiem apmācība, ieskaitot praktiskos darbus ir BEZ MAKSAS (izņemot personīgos izdevumus)

✔ Mācības plānotas pēc sekojoša plāna:

  • 1. nodarbība – 2021.gada. marts- aprīlis. Lekcijas un praktiskās nodarbības
  • 2. nodarbība – 2021.gada.maijs- jūlijs. Lekcijas un praktiskās nodarbības
  • 3. nodarbība – 2021.gada.septembris – oktobris. Praktiskās nodarbības

✔ Katra apmācību diena ilgs aptuveni 8 astronomiskās stundas (mācību stunda =45 min.), ieskaitot pusdienas un kafijas pauzes. Ēdināšana tiks nodrošināta uz vietas, vai kursu norises tuvumā

✔ Lekcijas tiks organizētas pēc iespējas katrā no 5 Latvijas plānošanas reģioniem.

Kursam 1.1. (iesācējiem) plānotas nodarbības Vidzemē un Latgalē.

Kursam 1.2. (pieredzējušiem) nodarbības plānotas Kurzemē, Zemgalē un Pierīgā.

Arī praktiskie darbi pēc iespējas tiks organizēti katrā reģionā (attiecīgi katram kursam), tomēr ņemot vēra to, ka var nebūt iespējams atrast piemērotas praktisko darbu vietas visos reģionos, praktiskie darbi notiks vietās, kur būs atbilstoša demonstrāciju saimniecība vai attiecīga tehnika.

VAIRĀK infromācijas ŠEIT https://www.laas.lv/agrilink/apmacibas-auglkopiba-2021/

Vēcāku rakstu nav!