Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

Lauka diena 10. augustā Jelgavas novadā

Dārzkopības institūts sadarbībā ar LAA un z/s “Gaidas” rīko Lauka dienas demonstrējumu projektos

“Jauno, kraupja izturīgo ābeļu šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos” (LAD līguma numurs: LAD 240118/P6)

un

„Ābeļu šķirņu ražība, augļu kvalitāte un darba patēriņš vainaga veidošanai uz dažādiem ābeļu potcelmiem” (LAD līguma numurs: LAD 240118/P5 (Lote Nr. 5)) ietvaros.

Tēma:Ābeļu šķirņu un potcelmu kombinācijas Zemgales reģionā, vainaga veidošana, tehnoloģijas

Programmas:

“Jauno, kraupja izturīgo ābeļu šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos” no plkst. 10:00, skat. programmu.

„Ābeļu šķirņu ražība, augļu kvalitāte un darba patēriņš vainaga veidošanai uz dažādiem ābeļu potcelmiem”  no plkst. 12:00 skat. programmu

Norises vieta un laiks: 10.08.2020, z/s “Gaidas”, Vilces pagasts, Jelgavas novads. pulksten 10.00

Lauka dienas apmeklētājiem lūgums līdz 7.08.2020. pieteikties, spiežot uz saiti: pieteikšanās.

Informāciju skatīt: www.laas.lv un fruittechcentre.eu/lv

Pasākumā tiks fotografēts un filmēts, materiāli var tikt izmantoti DI publicitātei.

Pasākuma laikā jāievēro valdības noteiktie Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi.

Vēcāku rakstu nav!