Nozare, t.sk. LAA, pakāpeniski atsāk publisku pasākumu norisi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem. Aicinām būt atbildīgiem, izvērtēt savu veselības stāvokli un rīkoties atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem.

Lauka diena 19.augustā Kandavas novadā

Dārzkopības institūts sadarbībā ar LAA un z/s Vīksnas-1 rīko Lauka dienas demonstrējumu projektā “Latvijas apstākļiem piemērotu bumbieru, plūmju un/vai ķiršu šķirņu izdalīšana” (LAD līguma nr.: LAD 240118/P7) ietvaros.

Dienas kārtībā: Plūmju šķirnes Kurzemes reģionā un to audzēšana

Norises vieta un laiks: 19.08.2020., z/s “Vīksnas-1”, Zantes pag., Kandavas nov., pulksten 10:30.

Lauka dienas apmeklētājiem lūgums līdz 17.08.2020. pieteikties, spiežot uz saiti pieteikšanās

Informāciju skatīt: www.laas.lv un fruittechcentre.eu/lv

Programma.

Pasākumā tiks fotografēts un filmēts, materiāli var tikt izmantoti DI publicitātei.

Pasākuma laikā jāievēro valdības noteiktie Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi.

Vēcāku rakstu nav!