Krūmmelleņu Lauka diena Jelgavas novadā 23. septembrī

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauksaimniecības fakultāte sadarbībā ar Latvijas Augļkopju asociāciju un SIA “AROSA-R.” rīko Lauka dienu demonstrējumu projekta „Krūmmelleņu un/vai lielogu dzērveņu riskus mazinošas tehnoloģijas purva un minerālaugsnē” (Dienesta līguma reģistrācijas numurs: LAD 240118/P10, iesnieguma Nr. 18-00-A00102-000006, 9. lote) ietvaros.

Tēma: Krūmmelleņu nozīmīgākās slimības un to ierobežošanas iespējas, citi audzēšanas riski un to ierobežošanas iespējas. Programma.

Norises vieta un laiks: 23.09.2021., SIA “AROSA-R”,  Jelgavas nov., Līvbērzes pag., “Kaigu purvs”. , pulksten 13:00. Pulcēšanās uzņēmuma ēkā

Lauka dienas kontaktpersona: Dace Siliņa, LLU Lauksaimniecības fakultātes vadošā pētniece

Lauka dienas apmeklētājiem lūgums līdz 21.09.2021. pieteikties e-pastā: dace.silina@llu.lv (norādot cilvēku skaitu).

Pasākuma laikā jāievēro valdības noteiktie Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi.

Programma pielikumā.

Vēcāku rakstu nav!