Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam Uzraudzības komitejas sapulce

Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam Uzraudzības komitejas sapulce

3. maijs, 2023

Dalies

27. aprīlī, nosirsinājās Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam Uzraudzības komitejas sapulce. Sapulcē dalību ņēma LAA valdes priekšsēdētāja Māra Rudzāte. Sēdē tika skatīti dažādi jautājumi skarot dažādas lauksaimniecības jomas. Atsaucoties uz Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, kas nosaka, ka Lauku attīstības telpai ir nepieciešams integrēts (pārnozaru) valsts redzējums par kvalitatīvām pārmaiņām Latvijas laukos, ietverot ekonomiskos, sociālos un vides aspektus, LAA apstrīdēja VARAM dabas aizsardzības departamenta iestrādāto noteikumu, ka dārzkopībai nedrīkstēs izmantot augsto sūnu kūdras purvus. Tas nozīmētu, ka nākotnē varētu rasties dažādas problēmas ar stādījumu ierīkošanu purvos. Diskusiju gaitā tika panākts, ka KLP stratēģiskā plāna izņem ārā iepriekš minēto ierosinājumu aizliegt izmantot dārzkopībā augstos sūnu kūdras purvus. VARAM pārstāvji skaidroja, ka ir norādes, ka nākotnē būs šāda regula un mums tā būs jāievēro. Mēs esam pārliecināti, ka šobrīd veselīgu un konkurētspējīgu produktu ražošana Latvijā ir jāveicina, nevis bailēs no Eiropas nākotnes iespējamām darbībām jānoliedz. Mēs uzskatām, kad būs šāda regula, tad arī par to runāsim. VARAM sniedzot šo priekšlikumu skaidri nebija definējis kas ir “augstais sūnu kūdras purvs”, diskusiju laikā tika izveidots definējums, proti, augstais sūnu kūdras purvs, ir tāds purvs, kurš vēl nav aizskarts un netiek izmantots.

Lai arī kopumā jautājums nav vēl pilnībā nolemts, LAA ir guvis gan ZM pārstāvju, gan LOSP atbalstu šajā jautājumā.