Pieejama iespēja novērot savu lauku  vai dārzu no Kosmosa

22. jūlijs, 2024

Atvērta iespēja pieteikties sava lauka novērošanu no satelīta. Tagad iespējams ne tikai apskatīt DEMO lauku, bet arī piekļūt saviem laukiem. Piedāvājam 2 iespējas: Iegūt patstāvīgu pieeju un novērot savu lauku, kad vien to atļauj laika apstākļi . Jums būs iespēja pašiem izmantot dažādas salīdzināšanas metodes un lauka analīzes iespējas, ko šobrīd sniedz Sentinel satelīti. Pasūtīt lauka foto. Tiem, kas nevēlas padziļināti pētīt viedās lauksaimniecības iespējas ir iespēja par dažiem eiro pasūtīt jaunākos vai vesturiskos lauka…

Vēcāku rakstu nav!