Informācija par samazinātā PVN Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem virzību.

Informācija par samazinātā PVN Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem virzību.

8. novembris, 2023

Dalies

LAA pateicas visiem, kas iestājas pret PVN celšanu Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem, visiem, kas publiski pauž viedokli, ka PVN celšana nav pieņemama un ir “dūriens mugurā” iedzīvotājiem, nozarei un godīgi strādājošajiem dārzkopjiem!

Jau no septembra otrās puses, kad izskanēja informācija, ka ar 2024. gadu plāno atcelt šo samazināto PVN, LAA kopā ar citām NVO (ZSA, LOSP, Latvijas dārznieks u.c.) un kooperatīviem aktīvi darbojas visos iespējamos virzienos, izveidojot speciālu darba grupu šī jautājuma virzīšanai. Noris tikšanās gan ar ministriem, ministriju pārstāvjiem, Saeimas deputātiem utt. Tāpat mēs aicinām visu sabiedrību (ne tikai dārzkopjus) aktīvi iesaistīties šī jautājuma risināšanā, publiski paužot savu nostāju, jo paceļot PVN, celsies cenas visur, līdz ar to tiks skarti visi Latvijas iedzīvotāji.

Šodien, 07.11.2023. norosinājās vairākas svarīgas tikšanās ar valdības pārstāvjiem. Tā šodien tika panākts Saeimas Budžeta un finanšu komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijas deputātu lēmums, aicināt Saeimu vēlreiz izskatīt iespēju saglabāt 5% PVN likmi.

Tāpat 5% PVN darba grupas pārstāvji šodien Rīgas pilī tikās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. LAA pārstāvēja tās valdes locekle Gundega Sauškina.

Tikšanās aizritēja pozitīvā gaisotnē, prezidenta k-gs izprata situāciju un pauda aicinājumu meklēt konstruktīvu dialogu starp lauksaimniekiem un valdību. Tikšanās laikā Rinkeviča k-gam tika pasniegti augļu un dārzeņu grozi, kas savu ceļu turpināja uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, sniedzot mazajiem pacientiem nepieciešamo vitamīnu devu.

Šobrīd darbs vēl turpinās un mēs negrasāmies padoties. Cerams lielākā daļa jau radio ir dzirdējuši “reklāmas” rullīšus ar informāciju, kur mēs liekam uzsvaru skaidrojot kādu ietekmi nesīs samazinātā PVN atcelšana. Tāpat šobrīd masu mediji plaši atspoguļo šo jautājumu un tā virzību. Visu nepieciešamo summu reklāmām ir savākuši kooperatīvi un divi audzētāji, bet ir papildus izdevumi, piemēram, dāvanu grozi. Tāpēc mēs aicinām ikvienu, kas var, noziedot LAA nelielu naudas summu, šo aktivitāšu apmaksai, piemēram, kaut vai 2 – 5 eiro.

No sirds pateicamies visiem, kas aktīvi līdzdarbojas samazinātās PVN likmes saglabāšanas jautājumā. Ikviena balss ir svarīga, ikviens viedoklis ir noderīgs.

Paldies!