Zinātniski praktiskā konference “Līdzsvarota lauksaimniecība”

Zinātniski praktiskā konference “Līdzsvarota lauksaimniecība”

2. februāris, 2022

Dalies

Ik gadu Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātē tiek rīkota zinātniski praktiskā konference “Līdzsvarota lauksaimniecība”, kur ar ziņojumiem piedalās arī pētnieki dārzkopībā, tostarp Dārzkopības institūta.

Šogad šī konference norisināsies divas dienas – 24. un 25. februārī. Sākums 10:00

Zinātniski praktiskā konferencē plānotas divas plenārsēdes un ziņojumi t.sk. dārzkopības sekcijā.

24.02.2022. Konferences pirmajā dienā savu redzējumu bioloģiskajā lauksaimniecībā sniegs Latvijas Bioloģiskās Lauksaimniecības asociācija un Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas programmas vadītāja Laila Pluce no sertifikācijas institūcijas Vides kvalitāte. Par aktualitātēm augšņu izpētē ziņos profesors Aldis Kārkliņš, u.c. ziņojumi.

25.02.2022. Konferences otrajā dienā ar aktualitātēm šī brīža lauksaimniecībā dalīsies dažādu nozaru praktiķi, t.sk. par pieredzi bioloģiskajā dārzkopībā vēstīs SIA Rāmkalni saimnieks Viktors Grūtups.

Aicinām sekot līdzi informācijai, kas tiks aktualizēta.

Iepriekšējās konferences tiešsaites formāta ziņojumus var skatīt šeit, t.sk. dārzkopībā, kā arī pieejami tēžu un rakstu krājumi.