Aktualitātes hronoloģiskā secībā

Kopējā lauksaimniecības politika periodam līdz 2027.gadam

10. maijs, 2021

LAA valde ir piedalījusies kopējās lauksaimniecības politikas izstrādē izcīnot vairākus nozīmīgus atbalsta veidus dārzkopības, īpaši augļkopības nozarei. Zemāk var iepazīties ar ZM sagatavotajiem priekšlikumiem jaunajam plānošanas periodam: Investīciju politika . Īpašu uzmanību var pievērst 15-17 slaidamLejupielādēt Zaļie ieguldījumiLejupielādēt Tiešie maksājumi. Uz augļkopību attiecas 34 un 35 slaidsLejupielādēt KPL prioritātesLejupielādēt Ilgtspēju sekmējoša ienākumu atbalsta (ISIP) diferencēšana pa pagastiemLejupielādēt