Aktualitātes old

Izmaiņas tiešo maksājumu nosacījumos no 2018. gada

27. marts, 2018

Dalies

Valdība otrdien, 27. martā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem.

Noteikumi papildināti ar nosacījumu par minimālo dārzeņu kultūraugu skaitu un nepieciešamajiem nezāļu ierobežošanas agrotehniskajiem pasākumiem, kurus nodrošinot, platību var deklarēt par platību, ko aizņem konkrēti dārzeņu kultūraugi. Nosacījums nepieciešams, lai mazinātu nepamatota atbalsta pieprasīšanas risku.

Ņemot vērā 2017. gada rudens pārmitros apstākļus, kas kavēja ziemāju sēju, ir paredzēti atvieglojumi zaļināšanas maksājuma kultūraugu dažādošanas prasības piemērošanā. Lauksaimnieki, kuru neiesēto ziemāju platība veido vismaz 30 procentus, būs atbrīvoti no kultūraugu dažādošanas prasības, ja to aramzeme ir mazāka par 30 hektāriem, vai arī tiks piemērota prasība nodrošināt divus kultūraugus aramzemē, ja lauksaimnieka aramzeme ir no 30 līdz 150 hektāriem.

Grozījumi noteic, ka turpmāk tiešos maksājumus varēs saņemt arī par ‘Adzelviešu’ kaņepju šķirnes apsētu platību. Par šādām platībām varēs saņemt atbalstu, ja būs iesniegts kaņepju saglabājamās šķirnes sēklas iepakojuma etiķetes oriģināls, kuru izsniedzis Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē publicētais sēklu sagatavotājs.

Lai sekmētu bioloģisko daudzveidību, ir paredzēta īpaša ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas metode. Metode ir brīvprātīga un paredz iespēju ilggadīgo zālāju aizņemtā platībā saglabāt līdz 0,1 hektāram lielus nenopļautus zālāju laukumus uz 1 hektāru ilggadīgo zālāju platības, un nenopļautajos laukumos nedrīkst veidoties kūlas slānis, un tajos nevar būt koku vai krūmu atvases.

Maksājumam gados jauniem lauksaimniekiem ir palielināts atbalsta apmērs par hektāru. Kā arī maksājuma gados jauniem lauksaimniekiem saņemšanai tiek mainīts viens no trim saimniecības dibināšanas kritērijiem. Kritērijs, kas paredzēja lauksaimnieciskās darbības kā saimnieciskās darbības veida reģistrēšanu VID, tiek dzēsts. Un par saimniecības dibināšanas brīdi turpmāk tiks uzskatīts arī brīdis, kad persona ir reģistrējusi Lauksaimniecības datu centrā lauksaimniecības dzīvniekus, kuru skaits atbilst vismaz trim nosacītajām liellopu vienībām.

Noteikumi paredz arī atcelt aktīva lauksaimnieka nosacījumu no 2018. gada 1. aprīļa, un brīvprātīgo saistīto atbalstu par zīdītājgovīm piešķirt, ja tā ir arī atnesusies pēdējo divu gadu laikposmā.

Šeit pieejama jaunākā Zemkopības ministrijas piedāvātā informācija par tiešo maksājumu nosacījumiem, par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību par 2017. gada lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem un ES ārkārtas atbalstu par neiesētajiem vai zaudētajiem ziemāju sējumiem.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Lejupielādējama informācija