Aktualitātes

LAA realizē apmācības INTEGRĒTAJĀ AUGĻKOPĪBĀ

10. aprīlis, 2018

Latvijas Augļkopju asociācija realizē apmācības Integrētajā augļkopībā. Apmācībās akcents tiks likts uz praktiskajam nodarbībām, kā arī paredzēts prakses brauciens uz ārzemēm. Apmācības ir bez  maksas un tiek finansētas no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Apmācību norises kārtību regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 705 no 08/12/2015. Vairāk informācijas par nodarbībām projekta web-lapā šeit.

Vēcāku rakstu nav!